აგრო სესხი

აგრო სესხი წარმოადგენს ლიბერთი ბანკის სასესხო პროდუქტს, რომელიც ორიენტირებულია სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოებით დაკავებულ პირთა დაკრედიტებაზე.

თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ 20 000 ლარამდე ოდენობის სესხი უძრავი ქონების უზრუნველყოფის გარეშე.

პროდუქტის დამახასიათებელი ნიშანია სესხის დაფარვის გრაფიკის მოქნილობა, რაც გულისხმობს მსესხებელთათვის სეზონურობისა და მოსავლიანობის გათვალისწინებით სესხის დაფარვის ინდივიდუალური გრაფიკის შეთავაზებას.

აგრო სესხით სარგებლობისთვის, კლიენტი ჩართული უნდა იყოს სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოებაში, ან ეწეოდეს შესაბამის მომსახურებას სოფლის მეურნეობის სექტორში.

აგრო სესხის ძირითადი პირობები:

 
ვალუტა ლარი 
სესხის მოცულობა 300 - 20,000
მაქსიმალური ვადა 60 თვე
მაქსიმალური საშეღავათო პერიოდი 9 თვე (თითოეული აგრო სეზონისთვის) 
უზრუნველყოფა თავდებობა                              
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 30.64%-დან