მასწავლებლის საკრედიტო ბარათი

საკრედიტო ბარათი საუკეთესო პირობებით მხოლოდ საჯარო სკოლის მასწავლებლებისთვის!

მასწავლებლის საკრედიტო ბარათს გააჩნია შეღავათიანი საპროცენტო განაკვეთი და ბანკომატიდან თანხის განაღდების ტარიფი

მასწავლებლის საკრედიტო ბარათი არის თანამედროვე ტექნოლოგიით აღჭურვილი უკონტაქტო ბარათი, რომლის მეშვეობით მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს განახორციელოს გადახდა ბარათის მხოლოდ ტერმინალთან მიტანით. მასწავლებლის ბარათით უკონტაქტოდ გადახდა* შესაძლებელია ყველგან, სადაც უკონტაქტო გადახდის მანიშნებელია 

მასწავლებლის საკრედიტო ბარათს გააჩნია საოცარი თვისება - ბარათით წარმოებული ყოველი მეათასე ოპერაციის თანხა დაუყოვნებლივ უბრუნდება უკან ბარათის მფლობელს**

მასწავლებლის ბარათს გააჩნია 4 ტიპის მიმზიდველი დიზაინი, რომელიც ადვილად მიესადაგება მასწავლებლის კვალიფიკაციას და ხაზს უსვამს მის სტატუსს.

 

ბარათის ძირითადი პირობები:

ბარათის ვადა და დამზადება  
ბარათის მოქმედების ვადა 6 წელი
დამზადების ღირებულება უფასო
საკრედიტო ლიმიტის პირობები
ვალუტა ლარი
მოქმედების ვადა 1 წელი
ბარათიდან თანხის განაღდების საკომისიო
ლიბერთი ბანკის ბანკომატებში და სერვის ცენტრებში 2.00% მინ. 2.00 ლარ
სხვა ბანკის ბანკომატებში და სერვის ცენტრებში 4.00% მინ. 5.00 ლარი
ბარათით სავაჭრო და მომსახურების ობიექტებში სარგებლობა
საქართველოში უფასო***
საზღვარგარეთ უფასო***

***ბარათიდან თანხის გატანის ტოლფასი (ე.წ. Quasi Cash) ოპერაციების გარდა
 

ბარათიდან თანხის გატანის ტოლფასი1 (ე.წ. Quasi Cash) ოპერაცია ოპერაციის თანხის 4.00% მინიმუმ 5.00 ლარი


დეტალური ინფორმაცია ბარათის პირობების შესახებ იხილეთ აქ


*უკონტაქტოდ გადახდა, რომლის მოცულობა არ აღემატება 45 ლარს ხორციელდება ბარათის პინ კოდის მოთხოვნის გარეშე, სხვა შემთხვევაში მოითხოვება აღნიშნული ბარათის პინ კოდის მითითება
**მეათასე ოპერაციის დადგენა ხორციელდება ლიბერთი ბანკის ყველა ტიპის საკრედიტო ბარათით განხორიელებული ოპერაციების გათვალისწინებით. ბანკის მიერ საკრედიტო ბარათზე დაბრუნებული მეათასე ოპერაციის თანხა დაიბეგრება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით