მიკრო სესხი

მიკრო სესხი წარმოადგენს ლიბერთი ბანკის სასესხო პროდუქტს, რომელიც ორიენტირებულია წვრილი მეწარმეების საბაზრო სეგმენტზე.

ეს არის სესხის მიღების მარტივი და ხელსაყრელი საშუალება მათთვის, ვინც ეწევა სამეწარმეო საქმიანობას . სესხის განხილვა და დამტკიცება ხდება მხოლოდ 2 სამუშაო დღის განმავლობაში.

თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ 20 000  ლარამდე ოდენობის სესხი უძრავი ქონების უზრუნველყოფის გარეშე.

იმისათვის, რომ კლიენტმა ისარგებლოს მიკრო სესხით, საკმარისია შემდეგი პირობები:

კლიენტი წარმოადგენს ბიზნესის მფლობელს და აქვს შემოსავლები აღნიშნული ბიზნეს საქმიანობიდან ან კლიენტი ეწევა ეკონომიკური საქმიანობას, რომელიც მუდმივი შემოსავლების მიღების გარანტიას წარმოადგენს (მაგალითად: კერძო პრაქტიკის მქონე ექიმი, კერძო პრაქტიკის მქონე ადვოკატი, დამოუკიდებელი აუდიტორი, ნოტარიუსი, დალაქი, იუველირი, ტაქსი და სხვა).


მიკრო სესხის ძირითადი პირობები:

ვალუტა ლარი   
სესხის მოცულობა 300 -20,000                              
მაქსიმალური ვადა 60 თვე  
მაქსიმალური საშეღავათო პერიოდი 3 თვე  
უზრუნველყოფა თავდებობა  
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 30.64%-დან