ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი

ლიბერთი ბანკი გთავაზობთ სალომბარდე სესხს მაღალი შეფასებით და დაბალი საპროცენტო განაკვეთით

 

ოქროს ლომბარიდის პირობები
სესხის ვალუტა ლარი; 
სესხის თანხა ლარი: მინიმუმ 70 - მაქსიმუმ 50 000

 

საპროცენტო განაკვეთი ლარი
ნომინალური (წლიური) საპროცენტო განაკვეთი 18.00%   
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 19.57%-დან 

ძვირფასი ლითონების შეფასების ტარიფები აშშ დოლარში

ოქროს სინჯი სესხის ვადა
  1 თვიანი 2 თვიანი 3 თვიანი
333o 8.50 8.00 7.50
375​o 11.50 11.00

10.50

500​o 19.50 19.00 18.50
583​o - 585​o 22.40 22.00 21.50
750​o 28.50 28.00 27.50
900​o - 916​o 33 32.50 32.00
958​o 36.00 35.50 35.00

სალომბარდე სესხის მიღება შეგიძლიათ შემდეგ სერვის ცენტრებში:

სერვის ცენტრები