ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი

ლიბერთი ბანკი გთავაზობთ სალომბარდე სესხს მაღალი შეფასებით და დაბალი საპროცენტო განაკვეთით

 

ოქროს ლომბარიდის პირობები
სესხის ვალუტა ლარი; 
სესხის თანხა ლარი: მინიმუმ 70 - მაქსიმუმ 25 000

 

საპროცენტო განაკვეთი ლარი
ნომინალური (წლიური) საპროცენტო განაკვეთი 18.00%   
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 19.87% 

ძვირფასი ლითონების შეფასების ტარიფები აშშ დოლარში

ოქროს სინჯი სესხის ვადა
  1 თვიანი 2 თვიანი 3 თვიანი
333o 8.00 7.50 7.00
375​o 11.00 10.50 10.00
500​o 18.00 17.50 17.00
583​o - 585​o 22.00 21.50 21.00
750​o 28.00 27.50 27.00
900​o - 916​o 33.00 32.50 32.00
958​o 36.00 35.50 35.00

სალომბარდე სესხის მიღება შეგიძლიათ შემდეგ სერვის ცენტრებში:

სერვის ცენტრები