ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი

ლიბერთი ბანკი გთავაზობთ სალომბარდე სესხს მაღალი შეფასებით და დაბალი საპროცენტო განაკვეთით

 

ოქროს ლომბარიდის პირობები
სესხის ვალუტა ლარი; 
სესხის თანხა ლარი: მინიმუმ 70 - მაქსიმუმ 25 000

 

საპროცენტო განაკვეთი ლარი
ნომინალური (წლიური) საპროცენტო განაკვეთი 18.00%   
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 19.87% 

ძვირფასი ლითონების შეფასების ტარიფები აშშ დოლარში

ოქროს სინჯი სესხის ვადა
  1 თვიანი 2 თვიანი 3 თვიანი
333o 9.00 8.50 8.00
375​o 12.00 11.50 11.00
500​o 19.00 18.50 18.00
583​o - 585​o 23.00 22.50 22.00
750​o 29.00 28.50 28.00
900​o - 916​o 35.00 34.50 34.00
958​o 37.00 36.50 36.00

სალომბარდე სესხის მიღება შეგიძლიათ შემდეგ სერვის ცენტრებში:

სერვის ცენტრები