ENG
27 სექტემბერი, 2010

"ლიბერთი ბანკის" ვებ გვერდი ახლა უკვე აფხაზურ ენაზე არსებობს

დღეიდან “ლიბერთი ბანკის” ვებ გვერდის აფხაზურენოვანი ვერსია გაეშვა.