ENG

მზა-ჩანაწერების (Cookies) გამოყენების შესახებ შეტყობინება

წინამდებარე Cookies შეტყობინება განმარტავს თუ როგორ იყენებს სს ლიბერთი ბანკი (შემდგომში - „ბანკი“, „ჩვენ“, „ჩვენი“) Cookies და სხვა პროგრამულ უზრუნველყოფას (ერთობლივად - „Cookies“).

მომდევნო ტექსტში, მიმართვები: „თქვენ“, „თქვენი“, „იუზერი“, „მომხმარებელი“ გულისხმობს ყველა პირს, რომელიც ეწვევა ჩვენ ვებგვერდს.

 

რა არის მზა-ჩანაწერები (COOKIES)

Cookies არის პატარა ტექსტუალური ფაილები, რომელიც იგზავნება თქვენს კომპიუტერზე ან სხვა მოწყობილობაზე რომელსაც იყენებთ ვებგვერდზე შესვლისას (მაგალითად, მობილური ტელეფონი, პლანშეტი). Cookies რჩება თქვენს მოწყობილობაზე და უბრუნდება ვებგვერდს მისი განმეორებით სტუმრობის დროს.

Cookies შექმნილია იმისათვის, რომ დაიმახსოვროს ინფორმაცია (მაგალითად, ენის არჩევანი) ან/და აღრიცხოს იუზერის აქტივობა (მათ შორის განსაზღვრულ ღილაკებზე დაჭერა, ვებგვერდზე ავტორიზაცია, მოახდინოს თქვენს მიერ გვერდებზე განხორციელებული ვიზიტების ჩაწერა). ამით, Cookies საშუალებას იძლევა გაუმჯობესდეს თქვენი, როგორც იუზერის გამოცდილება ვებგვერდ(ებ)ის სტუმრობისას. მაგალითად, Cookies გვეხმარება გავიგოთ თუ როგორ იყენებენ პირები ჩვენ ვებგვერდებ(ს), მათ შორის, თუ რომელი ვებგვერდებია უფრო პოპულარული, იმისათვის, რომ შევძლოთ უკეთ მოვემსახუროთ ჩვენი ვებგვერდის იუზერებსა და მომხმარებლებს.

 

მზა-ჩანაწერების (COOKIES) ტიპები რომელსაც ვიყენებთ

ბანკი იყენებს სესიური და მუდმივი ტიპის Cookies

ა) სესიური Cookies არის დროებითი Cookie ფაილები, რომელიც წაიშლება მას შემდეგ რაც დახურავთ ბრაუზერს. სესიური Cookies, როგორც წესი, გამოიყენება იმისათვის, რომ დააკვირდეს თქვენს გადაადგილებას გვერდებზე და შეინარჩუნოს თქვენი ავტორიზაცია ვებგვერდზე გადაადგილებისა და ნავიგაციისას. სესიური Cookies ასევე საშუალებას გაძლევთ განახორციელოთ საბანკო ტრანზაქციები.

ბ) მუდმივი Cookies არ იშლება თქვენს მიერ ბრაუზერის დახურვის შედეგად და ინახება განსაზღვრული პერიოდით ან ვიდრე ისინი ხელით (მექანიკურად) არ წაიშლება. ამგვარი Cookies გამოიყენება ბევრი მიზნით. მაგალითად, მათ შეუძლიათ დაიმახსოვრონ თქვენი USER ID იმ ვებგვერდებისათვის, სადაც გაიარეთ ავტორიზაცია და ამით აგარიდოთ ვებგვერდზე ყოველი შესვლისას ავტორიზაციის მონაცემების ხელმეორედ მითითების საჭიროება. მათ ასევე შეუძლიათ დაიმახსოვრონ თქვენი არჩევანი (მაგალითად, არჩეული ენა), შეაგროვონ სტატისტიკური ინფორმაცია, რომელიც გვეხმარება გავიგოთ თუ როგორ ურთიერთქმედებენ  იუზერები ჩვენს ვებგვერდ(ებ)თან.

Cookies კლასიფიკაცია შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც „აუცილებელი“ (მაგალითად, Cookies, რომელიც საჭიროა ვებგვერდის მუშაობისა და მისი ფუნქციების ხელმისაწვდომობისათვის) და „არა აუცილებელი/არჩევითი“ (მაგალითად, Cookies, რომელიც გამოიყენება ვებგვერდზე იუზერის ქცევის ანალიზისათვის (ანალიტიკური Cookies) ან Cookies, რომელიც გამოიყენება რეკლამების ჩვენებისათვის (მარკეტინგული Cookies).

ვინაიდან „აუცილებელი“ კატეგორიის Cookies საჭიროა ვებგვერდის მუშაობისათვის, ამგვარი Cookies შესაძლებობა აქვს შეინახოს ინფორმაცია თქვენი თანხმობის გარეშე. „არა აუცილებელი“ Cookies გააქტიურდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თუ თქვენ აირჩევთ მათ გააქტიურებას.

ბანკის ვებგვერდზე გამოიყენება შემდეგი მზა - ჩანაწერები (COOKIES)
 

Cookie Domain Description Duration Type
BIGipServer* libertybank.ge Marketo sets this cookie to collect information about the user's online activity and build a profile about their interests to provide advertisements relevant to the user. session Necessary
TS01* .libertybank.ge Wix sets this cookie for security and anti-fraud purposes. session Necessary
BIGipServer* webchat.libertybank.ge Marketo sets this cookie to collect information about the user's online activity and build a profile about their interests to provide advertisements relevant to the user. session Necessary
TS01* .webchat.libertybank.ge Wix sets this cookie for security and anti-fraud purposes. session Necessary
_ga .libertybank.ge Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. 1 year 1 month 4 days Analytics
_gid .libertybank.ge Google Analytics sets this cookie to store information on how visitors use a website while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the collected data includes the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. 1 day Analytics
_gat .libertybank.ge Google Universal Analytics sets this cookie to restrain request rate and thus limit data collection on high-traffic sites. 1 minute Performance
_gcl_au .libertybank.ge Google Tag Manager sets the cookie to experiment advertisement efficiency of websites using their services. 3 months Analytics
_ga_* .libertybank.ge Google Analytics sets this cookie to store and count page views. 1 year 1 month 4 days Analytics
test_cookie .doubleclick.net doubleclick.net sets this cookie to determine if the user's browser supports cookies. 15 minutes Advertisement
_hjSessionUser_* .libertybank.ge Hotjar sets this cookie to ensure data from subsequent visits to the same site is attributed to the same user ID, which persists in the Hotjar User ID, which is unique to that site. 1 year Analytics
_hjSession_* .libertybank.ge Hotjar sets this cookie to ensure data from subsequent visits to the same site is attributed to the same user ID, which persists in the Hotjar User ID, which is unique to that site. 1 year Analytics
_fbp .libertybank.ge Facebook sets this cookie to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising after visiting the website. 3 months Analytics
BIGipServer* connectorsapi.lb.ge Marketo sets this cookie to collect information about the user's online activity and build a profile about their interests to provide advertisements relevant to the user. session Necessary

 

პირველი და მესამე მხარის მზა - ჩანაწერები (COOKIES) 

კონტექსტის გათვალისწინებით, Cookies ჩვენს ვებგერდზე შესაძლოა იყოს პირველი მხარის (უშუალოდ ლიბერთი ბანკის მიერ დანერგილი) ან იყოს მესამე მხარის (სხვა ორგანიზაციის).

 

რატომ ვიყენებთ მზა - ჩანაწერებს (COOKIES)

ჩვენ ვიყენებთ Cookies ბანკის მომსახურებების გასაწევად, ვებგვერდის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად და სერვისების მთლიანობისათვის, რათა შევქმნათ ვებგვერდ(ებ)ით სარგებლობის საუკეთესო გამოცდილება.Cookies გვეხმარება ვებგვერდ(ებ)ის მომხმარებელთა ვიზიტის ანალიზისათვის, ასევე იმის უკეთ გაგებისათვის, თუ როგორ ეწვევიან მომხმარებლები ჩვენ ვებგვერდ(ებ)ს, როგორ იყენებენ მათ, იმ მიზნით, რომ გავაუმჯობესოთ ჩვენი ონლაინ სერვისები. Cookies ასევე გვაძლევს სტატისტიკურ მონაცემებს იმის შესახებ თუ როგორ და რა სიხშირით ხდება ბანკის ვებგვერდების გამოყენება, რა იუზერ ჯგუფები არსებობს და ძებნის რა მეთოდები გამოიყენება. Cookies ასევე შესაძლოა გამოყენებული იყოს ჩვენი ვებგვერდ(ებ)ის შინაარსის ადაპტირებისათვის, რათა ის უკეთ მოერგოს მომხმარებლების ინტერესებსა და საჭიროებებს.

 

თქვენი მზა - ჩანაწერების (COOKIES) პარამეტრების მართვა

თქვენ შეგიძლიათ დაბლოკოთ ან შეზღუდოთ ნებისმიერ ვებგვერდზე - მათ შორის ჩვენს ვებ-გვერდ(ებ)ზე Cookies გამოყენება ბრაუზერის (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc.) და იმ მოწყობილობის პარამეტრებიდან, რომელსაც იყენებთ ინტერნეტში შესასვლელად. ამავე გზით შეგიძლიათ წაშალოთ Cookies რომელიც უკვე ინახება თქვენს მოწყობილობაში. Cookies პარამეტრების მართვის თაობაზე მეტი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ www.allaboutcookies.org

გთხოვთ გაითვალისწიონოთ, რომ Cookies გამორთვამ შესაძლებელია შეზღუდოს ჩვენი ვებგვერდის მუშაობა ან/და კონკრეტული ფუნქციების გამოყენება.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ მოგვმართოთ DPO@lb.ge