ENG
22 ნოემბერი, 2022

სერვის ცენტრების მუშაობის გრაფიკი 2022 წლის 23 ნოემბერს

სერვის ცენტრების მუშაობის გრაფიკი 2022 წლის 23 ნოემბერს

 

ძვირფასო მომხმარებლებო,

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ 2022 წლის 23 ნოემბერს მოგემსახურებათ ლიბერთის შემდეგი სერვის ცენტრები:

 • გორის ს/ც 4;
 • ლარსის საბაჟოს ს/ც 1;
 • ვალეს საბაჟოს ს/ც 1;
 • ნინოწმინდის საბაჟოს ს/ც 1;
 • კარწახის ს/ც 1;
 • ვარკეთილის ს/ც 5;
 • ლილოს ს/ც 2;
 • სადახლოს საბაჟოს ს/ც 1;
 • ლაგოდეხის საბაჟოს ს/ც 1;
 • გუგუთის საბაჟოს ს/ც 1;
 • ქუთაისის აეროპორტის ს/ც 1;
 • სარფის საბაჟოს ს/ც 1;
 • ბათუმის აეროპორტის ს/ც 1 (გამოძახებით);
 • ბათუმის პორტის ს/ც 1 (გამოძახებით);
 • ბათუმის ს/ც 16;
 • ბათუმის ს/ც 22;
 • წითელი ხიდის საბაჟოს ს/ც 1;
 • ფოთის ს/ც 3;
 • ფოთის პორტის ს/ც 1;
 • ფოთის სერვის ცენტრი 645;
 • ფოთის სერვის ცენტრი 7.

  სერვის ცენტრების მუშაობის გრაფიკი 2022 წლის 14 ოქტომბერს

  ძვირფასო მომხმარებლებო,

  გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ 2022 წლის 23 ნოემბერს მოგემსახურებათ ლიბერთის შემდეგი სერვის ცენტრები:

 • გორის ს/ც 4;
 • ლარსის საბაჟოს ს/ც 1;
 • ვალეს საბაჟოს ს/ც 1;
 • ნინოწმინდის საბაჟოს ს/ც 1;
 • კარწახის ს/ც 1;
 • ვარკეთილის ს/ც 5;
 • ლილოს ს/ც 2;
 • სადახლოს საბაჟოს ს/ც 1;
 • ლაგოდეხის საბაჟოს ს/ც 1;
 • გუგუთის საბაჟოს ს/ც 1;
 • ქუთაისის აეროპორტის ს/ც 1;
 • სარფის საბაჟოს ს/ც 1;
 • ბათუმის აეროპორტის ს/ც 1 (გამოძახებით);
 • ბათუმის პორტის ს/ც 1 (გამოძახებით);
 • ბათუმის ს/ც 16;
 • ბათუმის ს/ც 22;
 • წითელი ხიდის საბაჟოს ს/ც 1;
 • ფოთის ს/ც 3;
 • ფოთის პორტის ს/ც 1;
 • ფოთის სერვის ცენტრი 645;
 • ფოთის სერვის ცენტრი 7.