ENG
06 იანვარი, 2023

სერვის ცენტრების მუშაობის გრაფიკი 2023 წლის 7 იანვარს

ძვირფასო მომხმარებლებო,

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ 2023 წლის 7 იანვარს მოგემსახურებათ ლიბერთის შემდეგი სერვის ცენტრები:

 • გორის ს/ც 4;
 • ლარსის საბაჟოს ს/ც 1;
 • ვალეს საბაჟოს ს/ც 1;
 • ნინოწმინდის საბაჟოს ს/ც 1;
 • კარწახის ს/ც 1;
 • ვარკეთილის ს/ც 5;
 • ლილოს ს/ც 2;
 • სადახლოს საბაჟოს ს/ც 1;
 • ლაგოდეხის საბაჟოს ს/ც 1;
 • გუგუთის საბაჟოს ს/ც 1;
 • ქუთაისის აეროპორტის ს/ც 1;
 • სარფის საბაჟოს ს/ც 1;
 • ბათუმის აეროპორტის ს/ც 1 (გამოძახებით);
 • ბათუმის პორტის ს/ც 1 (გამოძახებით);
 • ბათუმის ს/ც 16;
 • ბათუმის ს/ც 22;
 • წითელი ხიდის საბაჟოს ს/ც 1;
 • ფოთის ს/ც 3;
 • ფოთის პორტის ს/ც 1;
 • ფოთის სერვის ცენტრი 645;
 • ფოთის სერვის ცენტრი 7.