ENG
18 იანვარი, 2023

სერვის ცენტრების მუშაობის გრაფიკი 2023 წლის 19 იანვარს

სერვის ცენტრების მუშაობის გრაფიკი 2023 წლის 19 იანვარს

 

ძვირფასო მომხმარებლებო,

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ 2023 წლის 19 იანვარს მოგემსახურებათ ლიბერთის შემდეგი სერვის ცენტრები:

 • გორის ს/ც 4;
 • ლარსის საბაჟოს ს/ც 1;
 • ვალეს საბაჟოს ს/ც 1;
 • ნინოწმინდის საბაჟოს ს/ც 1;
 • კარწახის ს/ც 1;
 • ვარკეთილის ს/ც 5;
 • ლილოს ს/ც 2;
 • სადახლოს საბაჟოს ს/ც 1;
 • ლაგოდეხის საბაჟოს ს/ც 1;
 • გუგუთის საბაჟოს ს/ც 1;
 • ქუთაისის აეროპორტის ს/ც 1;
 • სარფის საბაჟოს ს/ც 1;
 • ბათუმის აეროპორტის ს/ც 1 (გამოძახებით);
 • ბათუმის პორტის ს/ც 1 (გამოძახებით);
 • ბათუმის ს/ც 16;
 • ბათუმის ს/ც 22;
 • წითელი ხიდის საბაჟოს ს/ც 1;
 • ფოთის ს/ც 3;
 • ფოთის პორტის ს/ც 1;
 • ფოთის სერვის ცენტრი 645;
 • ფოთის სერვის ცენტრი 7.