ENG
25 აგვისტო, 2023

სერვის ცენტრების მუშაობის გრაფიკი 2023 წლის 28 აგვისტოს

სერვის ცენტრების მუშაობის გრაფიკი 2023 წლის 28 აგვისტოს

 

ძვირფასო მომხმარებლებო,

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ 2023 წლის 28 აგვისტოს  მოგემსახურებათ ლიბერთის შემდეგი სერვის ცენტრები:

 • გორის ს/ც 4;
 • ლარსის საბაჟოს ს/ც 1;
 • ვალეს საბაჟოს ს/ც 1;
 • ნინოწმინდის საბაჟოს ს/ც 1;
 • კარწახის ს/ც 1; 
 • ვარკეთილის ს/ც 5 ;
 •  ლილოს ს/ც 2;
 • სადახლოს საბაჟოს ს/ც 1;
 • ლაგოდეხის საბაჟოს ს/ც 1;
 •  გუგუთის საბაჟოს ს/ც 1;
 •  ქუთაისის აეროპორტის ს/ც 1;
 •  სარფის საბაჟოს ს/ც 1;
 •  ბათუმის აეროპორტის ს/ც 1 (გამოძახებით);
 •  ბათუმის პორტის ს/ც 1 (გამოძახებით);
 •  ბათუმის ს/ც 16;
 •  ბათუმის ს/ც 22;
 •  წითელი ხიდის საბაჟოს ს/ც 1;
 •  ფოთის ს/ც 3;
 • ფოთის ს/ც 645;
 •  ფოთის ს/ც 7;